När du ska resa med din hund behöver du en hundbur eller väska där hunden kan åka på ett tryggt sätt. Det gäller även för kortare resor, till exempel om ni ska in till veterinären eller om hunden ska följa med dig på något som inte kräver en längre stund i bilen eller i ett annat transportmedel. Att välja rätt hundbur är viktigt för att resan inte ska bli farlig för din fyrbente vän.

Hur vet du vilken storlek som passar?

Ett trick du kan använda när du ska välja hundbur är att tejpa en ruta på golvet och ställa hunden i den. Att bara läsa olika mått kan lätt bli abstrakt och svårt att förhålla sig till, så ska du beställa en hundbur på nätet kan det vara ett bra sätt att få en uppfattning om hur stor buren egentligen är. Tänk på att hunden ska kunna röra sig lite, till exempel vända på sig, så det måste finnas lite marginal. Reglerna säger att en burs längd minst ska vara hundens längd gånger 1,10, burens bredd ska vara bröstbredden gånger 2,5 och höjden på buren ska vara så att hunden kan stå upp.

Vilken sorts hundbur ska du välja?

Vilken typ av hundbur som passar beror på vad du ska ha den till? Är det en bur du bara ska använda vid akuta resor till veterinären eller vid enstaka tillfällen kanske en bur som utformats som en väska är det smidigaste, eftersom den är lätt att ta med in. Framför allt hos veterinärer kan det vara en fördel eftersom hunden då automatiskt blir avskiljd från andra djur och varken du eller hunden behöver vara stressad för de andra djur som kan finnas till exempel i ett väntrum. Väskor passar bäst till mindre hundar. Vid andra tillfällen och för större hundar kan ofta en hundbur vara bättre. Det finns både burar som är gjorda för att fästas på ett ställe i bilen och alltid vara där, och de som är tänkta att vara mer portabla. En hundbur kan fästas både i bagageutrymmet och på ett passagerarsäte. Att den blir fastsatt på rätt sätt är viktigt för att hunden ska kunna resa säkert.

Vad finns för regler för resor?

Så länge du bara åker med din hund inom landet handlar de regler som finns om att du måste se till att hunden reser säkert och utan risk att bli skadad. Du ska ha uppsikt över hunden och hunden ska ha tillgång till vatten och skugga. Sjuka eller skadade hundar är det inte tillåtet att resa med och för tikar och valpar finns det särskilda regler, eftersom dessa djur lättare blir skadade. Hundar som är minst 15 veckor gamla kan resa utomlands, men då är reglerna lite fler. Vaccinationer och hundpass behövs.