Hur du aktiverar din hund

Många av våra populära hundraser är mycket aktivitetskrävande. För speciellt brukshundar räcker det inte med bara fysisk aktivitet för att hunden ska känna sig nöjd, utan den kräver även mentala utmaningar. Det finns många olika former av träning som du kan göra tillsammans med din Läs mer