Sjuka djur är ägarens ansvar

Vanvård betyder misskötsel och begreppet används om både människor och djur. I den här texten kommer vi att ge exempel på vanvård som varit så allvarlig att de

Sjuka djur är ägarens ansvar

skyldiga belagts med djurförbud. Det kan drabba lantbrukare som då förlorar möjligheten att utöva sitt yrke men det är vanligare att djurförbud drabbar privatpersoner som inte kunnat ta hand om sina husdjur trots upprepade anmärkningar. Eftersom hundar och katter är de vanligaste husdjuren i Sverige är de också ägare av dessa djur som oftast fälls för vanvård. En dom behöver dock inte i alla fall nödvändigtvis leda till djurförbud. I den här artikeln ska vi gå in mer i detalj som gäller och på hur vanligt det är i Sverige idag.

Djurförbud är en påföljd som länsstyrelsen kan utdöma och det är något som görs efter upprepade brott mot djurskyddslagen eller något enskilt allvarligt brott. Sedan systemet infördes har i genomsnitt omkring 200 personer om året belagts med djurförbud. Det kan krävas en ordentlig sanering för att upp en situation där vanvård av djur spårat ur i en sanitär olägenhet. en professionell flyttstädning Landskrona kan hjälpa till att ordna upp en stökig situation om du bor i Skåne och behöver städhjälp. Djurplågeri är ett brott som brukar kunna leda till djurförbud och då är det fråga om uppenbara fall som få opponerar sig mot. 2012 dömdes en man för att ha skjutit sin katt med en pilbåge och en kvinna för att ha avlivat 38 katter genom att placera dem i frysen. Mörkertalet är dock stort när det gäller vanvård och djurplågeri. 2015 togs en kvinna på bar gärning av poliser som såg henne lyfta upp och kasta en hund i golvet. Den situationen ledde till djurförbud. Vi har ett starkt djurskydd i Sverige men det bygger på att någon ser och rapporterar in missförhållanden.

En personlig tragedi ligger ofta bakom vanvård

Djurförbud kan bli när

Ofta är djurförbud ett resultat av att inte bara djur utan även människor farit illa. Kan man inte ta hand om sig själv på grund av till exempel psykisk ohälsa kan det också bli svårt att sörja för att de djur man ansvarar får för den omvårdnad de behöver. Djurskydd kan i praktiken innebära näringsförbud och det är mycket svårt att överklaga beslutet. I ett uppmärksammat fall från senare år överklagades ett djurförbud av ett par som menade att tillfälliga problem gjort att de inte klarat situationen med djur men att allt förändrats till det bättre. Detta efter att man hittat både döda och svårt undernärda djur på parets gård. Det är lätt att förstå att ett djurförbud kan upplevas som en oerhört stark åtgärd men i detta fallet stod beslutet fast. En form av vanvård av djur som inte är så vanlig är när ägaren inte är medveten om djurens behov. Det är mycket viktigt att vara påläst när man tar på sig det ansvar det innebär att vara djurägare. Även smådjur som höns och hamstrar är skyddade enligt lag och har särskilda behov som måste uppfyllas.